Ειδήσεις‎ > ‎

Μόνιμη Επιτροπή για Κοινωνικά και Πολιτιστικά Θέματα της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Μπουτάν, 30 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 2017

αναρτήθηκε στις 1 Σεπ 2017, 3:08 π.μ. από το χρήστη ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Ολοκληρώθηκαν σήμερα στο Θίμφου του Μπουτάν, οι εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής για Κοινωνικά και Πολιτιστικά Θέματα της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (ΑΚΣ), στην οποία συμμετέχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Νίκος Τορναρίτης. Η Επιτροπή εξετάζει μεταξύ άλλων ζητήματα που άπτονται της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών στην Ασία.

Σε σχετική παρέμβασή του χθες, ο κ. Τορναρίτης αναφέρθηκε στην πολιτιστική πολυμορφία της Ασίας ως ένα δυναμικό και πολύτιμο χαρακτηριστικό που πρέπει να διαφυλαχθεί, καθώς και στην επιτακτική ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε εμπόλεμες περιοχές.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, η ΑΚΣ μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούν να συντονιστούν οι προσπάθειες για την προστασία της πλούσιας  πολιτιστικής κληρονομιάς της Ασίας. Ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, τόνισε ο κ. Τορναρίτης, είναι η επικύρωση από όλα τα κοινοβούλια των μελών της Συνέλευσης, των θεμελιωδών διεθνών συμβάσεων επί του θέματος, περιλαμβανομένων της Σύμβασης της Χάγης του 1954 για την Προστασία Πολιτιστικών Αγαθών σε περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης και της Σύμβασης της UNESCO του 1970 για τα "Μέτρα Παρεμπόδισης της Εξαγωγής, Εισαγωγής και Μεταβίβασης των Παράνομα Κτηθέντων Πολιτιστικών Αγαθών".

Η Κύπρος, συνέχισε ο κ. Τορναρίτης, επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα, καθώς υπέφερε και υποφέρει από την παράνομη λεηλασία της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της, μετά την Τουρκική εισβολή του 1974 και την επακόλουθη κατοχή του ενός τρίτου της επικράτειάς της από την Τουρκία.  Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναπτύξει έντονη δράση σε αυτό τον τομέα, και ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι από τα πρώτα κράτη που υπέγραψαν τη Σύμβαση για τα Αδικήματα που αφορούν Πολιτιστικά Αγαθά, για την οποία ανέλαβε πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου. Η εν λόγω Σύμβαση, ανέφερε ο κ. Τορναρίτης, είναι η μοναδική διεθνής συνθήκη, η οποία αφορά ειδικά την ποινικοποίηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, ποινικοποιώντας έναν αριθμό αδικημάτων, περιλαμβανομένης της κλοπής, της παράνομης ανασκαφής, εισαγωγής και εξαγωγής, της παράνομης απόκτησης και διάθεσης στην αγορά των αγαθών αυτών.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Τορναρίτης κάλεσε όλα τα μέλη της Συνέλευσης να επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν στην εν λόγω Σύμβαση, που προωθεί επίσης τη διεθνή συνεργασία κατά της διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και αποτελεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την καταπολέμηση της οργανωμένης παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και αντικειμένων και των κυκλωμάτων που επωφελούνται από αυτή, περιλαμβανομένου του διεθνούς κυκλώματος τρομοκρατίας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της συνεδρίας σήμερα, εγκρίθηκαν προσχέδια ψηφισμάτων που άπτονται της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και ποικιλομορφίας της Ασίας, της ενίσχυσης του διαθρησκευτικού διαλόγου, της συνεργασίας σε ζητήματα υγείας, μετανάστευσης, καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών καθώς και καταπολέμησης της διαφθοράς. Τα προσχέδια ψηφισμάτων θα προωθηθούν για υιοθέτηση από τη Σύνοδο της Ολομέλειας της Συνέλευσης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2017 στην Τουρκία.

Εξάλλου, στο περιθώριο των εργασιών της συνάντησης, ο κ. Τορναρίτης πραγματοποίησε επαφές με τους Προέδρους της Άνω και Κάτω Βουλής του Μπουτάν, που φιλοξενούσε τη διοργάνωση, καθώς και με αξιωματούχους της ΑΚΣ, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με την Κύπρο. Πραγματοποιήθηκαν επίσης επαφές και με άλλες εθνικές κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες, με τις οποίες συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Ακολουθεί η παρέμβαση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΔΗΣΥ και Αναπληρωτή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Νίκου Τορναρίτη:


Esteemed Chairperson,

Dear colleagues,

First of all I would like to thank our hosts for the excellent organisation of this meeting and for their warm welcome and hospitality. The work of the APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs is multifaceted and touches upon issues that directly affect the lives of every citizen in Asia. In order to deal successfully with the challenges of our times it is imperative to join forces and work together so as to ensure the best possible quality of life for our citizens.

The cultural diversity of Asia is one of its most dynamic and vibrant features that we must all strive to safeguard. This diversity is expressed in the most magnificent manner in the cultural heritage of our countries, a heritage that is a fundamental element of our national identity and as such it must be respected and protected by all of us. Especially when bearing in mind the ongoing destruction of cultural heritage, historic monuments and valuable artefacts in areas ravished by conflict.

In this regard, the APA works as an invaluable platform through which we may coordinate our efforts for the protection of the rich and diverse heritage of Asia. As parliamentarians, we have both the means and the power to achieve this. A first concrete step is to ensure that all APA member parliaments have ratified the fundamental international treaties on the issue. Namely, the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, the 1970 UNESCO Convention on the Means for Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, as well as the 1972 International Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage and the 2003 International Convention on the Protection of Intangible Cultural Heritage.

We may then proceed to identify areas of particular concern to us that may require further regulation, through bilateral or multilateral agreements or the drafting of common legislation, on the basis of an agreed framework.


Cyprus is a country that shows great sensitivity on this issue, as it has suffered itself from the illicit plundering of its cultural and religious heritage, following the 1974 invasion and consequent occupation of more than a third of its territory by Turkey. Cyprus is a signatory to all four International Conventions mentioned above and works dedicatedly both regionally and internationally, to prevent and combat the illicit trafficking and destruction of cultural property. As a member of the Council of Europe, the Republic of Cyprus is one of the first signatories of the Convention on offences relating to Cultural Property and has been instrumental in promoting the Convention during its Chairmanship of the Council. The Convention is the only international treaty that deals specifically with the criminalisation of the illicit trafficking of cultural property, establishing a number of criminal offences, including the falsification of documents and the intentional destruction or damage to cultural property. It is thus an invaluable tool both in the fight against organised illicit trafficking of antiquities and artefacts as well as in the fight against terrorism - fuelled destruction or damage of heritage that in our view should be ratified by every APA member.

Finally, as parliamentarians we have an important role to play in raising awareness about the diverse cultural heritage of Asia and the perils that this heritage faces both within our countries and throughout Asia. In this respect, the proposed establishment by the APA of an award presented annually to exceptional artists of Asia, is an initiative that will showcase our commitment to cultural diversity as well as enhance visibility throughout Asia for the APA’s work in this field.

Thank you.

Comments