Ειδήσεις‎ > ‎

Δήλωση της 18ης Συνόδου Κορυφής των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με τη συμμετοχή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΔΗΣΥ Νίκου Τορναρίτη

αναρτήθηκε στις 6 Ιουν 2013, 1:12 π.μ. από το χρήστη News 2

Εμείς, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τονίζουμε τη σημασία της παροχής θέσεων εργασίας προς την επόμενη γενιά χωρίς αύξηση του χρέους. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη είναι ο κύριος πολιτικός στόχος για το μέλλον της Ευρώπης.

Πιστεύουμε ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου μέσα σε ένα κλίμα αλληλεγγύης, η Ευρώπη θα πρέπει:

·         Να ανοίξει και να ενδυναμώσει την Εσωτερική Αγορά

·         Να δημιουργήσει ένα Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο με μελλοντικό προσανατολισμό

·         Να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της κοινοτικής χρηματοδότησης στα Κράτη-Μέλη

Χρειαζόμαστε μια πλήρως λειτουργική Εσωτερική Αγορά που θα καθορίζει τα βασικά μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και την ενίσχυση της οικονομίας μας.

Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι η Ένωση θα έχει ένα διαφανή Προϋπολογισμό, ο οποίος θα περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών και των εσόδων, χωρίς πρόσθετες δαπάνες εκτός Προϋπολογισμού (ενότητα του προϋπολογισμού). Ο Προϋπολογισμός αυτός θα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα αναγκαία μέσα για να ανακάμψει από την κρίση και να γίνει ισχυρότερη. Επιπλέον, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες οικονομικές συνθήκες και να εγγυάται η πλήρης δημοκρατική νομιμότητα του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014 - 2020, είναι απαραίτητη μια ενδιάμεση αναθεώρηση για να καλύψει όλες τις πτυχές των εσόδων και των δαπανών. Ζητούμε ιδιαίτερα την ευελιξία του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου  και επιμένουμε στην επίτευξη ενός μελλοντικού χάρτη πορείας σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων.

Πιστεύουμε σε μια συνεκτική ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και μεταξύ του προϋπολογισμού της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών προϋπολογισμών. Οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι σαφώς στοχοθετημένες, και να επικεντρώνονται σε έργα που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και που υποστηρίζουν βασικούς στόχους για την Ευρώπη του μέλλοντος. Πρέπει να είμαστε σε θέση να λάβουμε όλα τα αναγκαία και συγκεκριμένα μέτρα για να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας, ιδίως όσον αφορά την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην οικονομία μας που να απορρέει από αυτά τα βιώσιμα μέτρα για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ορθή εφαρμογή των κανόνων, να θέσουμε τα δημόσια οικονομικά σε τάξη, να συνεχίσουμε τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών μας, να αναπτύξουμε κίνητρα για τη βελτίωση της συμμετοχής της βιομηχανίας και, ταυτόχρονα, να επενδύσουμε στους τομείς της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Εμείς, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ευχαριστούμε την Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεχή προσπάθειά της να προχωρήσει με τις συζητήσεις για σημαντικά θέματα του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014 - 2020, και να προχωρήσει στον τρέχον σχεδιασμό προκειμένου να καταλήξει σε πολιτική συμφωνία.

Επιπλέον, υπογραμμίζουμε τη σημασία της ενδυνάμωσης των σχέσεων με τους διεθνείς εταίρους μας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, ενός αποφασιστικού παράγοντα ο οποίος ενεργοποιεί τις κοινοτικές επιχειρήσεις στο να καταστούν παγκόσμιοι ηγέτες. Κατά τη δημιουργία ενός ασφαλούς κλίματος για τις επενδύσεις και τις νέες εμπορικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διεθνοποίηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες θα διευρύνουν με αυτό τον τρόπο την εξαγωγική τους ικανότητα.

Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου, 2013

Comments