Άρθρα‎ > ‎

Tριτοβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση των νέων

αναρτήθηκε στις 8 Φεβ 2011, 7:39 π.μ. από το χρήστη News 2
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ως συνέπεια της παγκόσμιας ύφεσης. Από το φθινόπωρο του 2008 έως σήμερα οι συνέπειες της οικονομικής ύφεσης, αφήνουν βαθιά σημάδια στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και επιβάλλουν αλλαγές που αναδιατάσσουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται τα κράτη μέλη και η ΕΕ ως σύνολο. Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι η έξοδος από την κρίση, ώστε η Ενωμένη Ευρώπη να ειναι με το μέρος των νικητών στον ανανεωμένο παγκόσμιο ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία κι άλλες ραγδαία αναπτυσσόμενες οικονομίες. Αυτό προϋποθέτει τη μετάβαση σε μία πιο ανταγωνιστική οικονομία, βασισμένη στη γνώση. Δηλαδή επανασχεδιασμός της οικονομίας και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου κεφαλαίου ώστε να προσφέρει αειφόρο ανάπτυξη, ταυτόχρονα με καλές ευκαιρίες και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης για όλους τους πολίτες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται σήμερα πάνω σε ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο τιτλοφορεί «νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» . Καλεί τα Κράτη Μέλη να σχεδιάσουν την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και των αναγκών σε δεξιότητες με χρονικό ορίζοντα τη δεκαετία μέχρι το 2020. Πρόκειται για τον πιο ζωτικό χρόνο, κατά τον οποίο πολλά θα εξαρτηθούν από την ικανότητα της ΕΕ και των Κρατών Μελών της να προσαρμοστούν γρήγορα προκειμένου να αυξηθούν σημαντικά οι δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας. Η διαπίστωση από την οικονομική κρίση είναι εξαιρετικά οδυνηρή σήμερα για δεκάδες εκατομμύρια ευρωπαίων εργαζομένων. Πολλοί από αυτούς πέρασαν στην ανεργία και είναι αμφίβολο κατά πόσο οι θέσεις εργασίας που κατείχαν θα αναπληρωθούν. Ένα κλασσικό παράδειγμα για την Κύπρο είναι οι θέσεις εργασίας από τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν τα τελευταία χρόνια στον τομέα των ακινήτων. Αυτές οι θέσεις εργασίας φαίνεται ότι δε θα επανέλθουν ποτέ. Γι’ αυτό η Κύπρος χρειάζεται να διαμορφώσει καινοτόμες πολιτικές στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τις καινοτόμες πολιτικές για τη στήριξη των νέων πράσινων επαγγελμάτων, μαζί με τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού με στόχο την απασχόληση για έξοδό τους από τον αποκλεισμό.

Είναι όσο ποτέ επίκαιρο για την Κύπρο να υπάρξει μια στενή συνεργασία όλων των φορέων της πολιτείας πάνω στα πραγματικά ζητούμενα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Εισηγούμαι τη δημιουργία μιας «Συμμαχίας του κράτους με τη δημόσια και ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους, τους εργοδότες και τις συντεχνίες» με βασικό αντικείμενο την εκπόνηση μελετών για την καλύτερη πρόβλεψη και αντιστοίχιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των κυπρίων νέων, σε συνδυασμό με τις αναπτυξιακές στρατηγικές της Κύπρου έως το 2020. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων δεν μπορεί να μείνει στα επίπεδα που σήμερα εφαρμόζονται, γιατί είναι πολύ φτωχά σε σχέση με τις νέες ανάγκες. Το ποσοστό των νέων που παραμένουν άνεργοι παρά το γεγονός ότι έχουν σπουδάσει, έφθασε ήδη στο ανησυχητικό επίπεδο του 18% .

Οι νέοι μας θα χρειαστούν νέα επαγγέλματα και δεξιότητες γιατί συντελούνται γύρω μας τεκτονικές οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές όπως η παγκοσμιοποίηση, το διεθνές εμπόριο και η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, η οποία απαιτεί μετάβαση προς μία ενεργειακά αποτελεσματική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με αυξημένη ανάγκη πράσινων δεξιοτήτων.

Αντίστοιχη ειδική αξία για το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό στην απασχόληση έχουν οι πολιτικές για τη συνεχή κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση. Μια σημαντική τομή που θα μπορούσε να προωθηθεί και πάλι με τη συνεργασία των Πανεπιστημίων είναι η κατάργηση του κατακερματισμού δυνάμεων μεταξύ υπουργείων και ημικρατικών οργανισμών, όπως το Κέντρο Παραγωγικότητας, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το Σύστημα Μαθητείας, τα Επιμορφωτικά Προγράμματα. Είναι καιρός να σκεφτούμε τη συγκρότηση μιας ισχυρής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης όπως συμβαίνει στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία.

Θεωρώ ότι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης σχετίζεται με την κατάρτιση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Να αναπτύξουμε τους δεσμούς μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας, να βελτιώσουμε τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία και να μειώσουμε τον αριθμό των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Για να το πετύχουμε χρειαζόμαστε στενές και αποτελεσματικές συνεργασίες μεταξύ αφενός των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και αφετέρου των δημοσίων και ιδιωτικών εργοδοτών.

2/7/10

Comments