Άρθρα‎ > ‎

Θα προκύψουν και ευκαιρίες....

αναρτήθηκε στις 7 Φεβ 2011, 8:50 π.μ. από το χρήστη News 2
Η οικονομική κρίση ανέδειξε πολύ σοβαρές προκλήσεις για την οικονομία και την κοινωνία μας συνολικότερα. Για χρόνια είχαμε επαναπαυθεί στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που πότε οφείλονταν στον τουρισμό, πότε στην εισροή ξένων κεφαλαίων, πότε στην εκτόξευση των τιμών των ακινήτων. Ο κύκλος των διαφόρων ευνοϊκών συγκυριών έχει τελειώσει. Έφτασε η ώρα να δουλέψουμε διαφορετικά για να δημιουργήσουμε μια πραγματικά βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία. Αυτό κατά την γνώμη μου μπορεί να επιτευχθεί κάτω από τρεις όρους: Πρώτον, να μειώσουμε τις λειτουργικές δαπάνες και τις αχρείαστες σπατάλες του δημοσίου. Να εφαρμόσουμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική, χωρίς λαϊκισμούς και παροχολογίες. Να προωθήσουμε την υλοποίηση έργων με κριτήριο το πόσο μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Να προωθήσουμε έργα για την πράσινη ενέργεια και το περιβάλλον, την άμβλυνση των κυκλοφοριακών προβλημάτων, την εισαγωγή των ευρυζωνικών συνδέσεων.

Δεύτερον, να περάσουε αποφασιστικά σε διαρρωτικές αλλαγές με στόχο να μεγαλώσουμε την πίττα του παραγόμενου προϊόντος, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, να προχωρήσουμε στην απλοποίηση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις, να εισαγάγουμε τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, να τολμήσουμε σε συνεργασία με την ΠΑΣΥΔΥ τη συγκράτηση των μισθών του δημοσίου τομέα.

Τρίτον, να επιχειρήσουμε μια μεγάλη επένδυση σε μια πραγματική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που θα δώσει στη νεότερη γενιά τα εφόδια και τις δεξιότητες, να εισέλθει στην αγορά εργασίας με πιο ανταγωνιστικούς όρους, σε νέα επαγγέλματα στους τομείς των υπηρεσιών, της έρευνας, της τεχνολογίας, της εξειδίκευσης.

Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι σε τέτοια φαινόμενα, όπως είναι η οικονομική κρίση, μέσα από την καθοδική πορεία της οικονομικής καμπύλης και σχεδόν ταυτόχρονα με τις δυσκολίες, θα προκύψουν και ευκαιρίες. Αντίθετα από πολλές προφητείες, το οικονομικό σύστημα μπαίνει σε κυκλική δοκιμασία, αλλά δεν διαλύεται. Μοιραία, στην έξοδο από την κρίση θα γίνουν αναδιατάξεις. Αναδιάταξη των πραγμάτων σε διεθνές, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Μια ευέλικτη και δυναμική οικονομία και κοινωνία, όπως είναι η κυπριακή, θα πρέπει και αυτή τη φορά –όπως έγινε ξανά και ξανά στο παρελθόν- να μπορέσει να αξιοποιήσει τέτοιες ευκαιρίες...

18/12/09

Comments