Άρθρα‎ > ‎

Οι προτάσεις Κασουλίδη για την εκπαίδευση που μας αξίζει

αναρτήθηκε στις 5 Φεβ 2011, 7:54 π.μ. από το χρήστη News 2
«Η εκπαίδευση είναι μια επένδυση στο μέλλον των πολιτών και των κοινωνιών. Στην αυγή του 21ου αι., το δικαίωμα στην εκπαίδευση δεν είναι τίποτε άλλο παρά το δικαίωμα της συμμετοχής στη ζωή του σύγχρονου κόσμου» 
[Εκπαίδευση για τον 21ο αι. – UNESCO] 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι μας, είναι ανάγκη να οργανώσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία και προσπάθεια έτσι ώστε να διασφαλίζεται η θεμελιώδης αρχή για ισότιμη εκπαίδευση, σύγχρονη και υψηλής ποιότητας, για όλα τα παιδιά. 

Η ευθύνη ενός προέδρου απέναντι στην παιδεία του τόπου είναι πολύ μεγάλη. Η κοινωνία της γνώσης επιβάλλει ολοκληρωμένες προτάσεις για μια νέα, Σύγχρονη Εκπαίδευση στην ευρωπαϊκή εποχή της Κύπρου. 

Ο Ιωάννης Κασουλίδης προχωρεί προς αυτή τη κατεύθυνση με τόλμη, αποφασιστικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης για το μέλλον. Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε σελίδα! Το έχει ανάγκη ο τόπος, και πολύ περισσότερο οι νέοι μας. 

Η ποιοτική δημόσια εκπαίδευση, με διακρίσεις στην Ευρώπη και με επίκεντρο τον άνθρωπο είναι για τον Ιωάννη Κασουλίδη στόχος εθνικής προτεραιότητας. Η δημόσια εκπαίδευση στον τόπο μας στηρίζει και νοηματοδοτεί την εθνική οντότητα και τη δημιουργική παρουσία του Ελληνισμού στην Κύπρο. Γι’ αυτό και η παιδεία μας δεν μπορεί παρά να είναι Ελληνική, καλλιεργώντας ταυτόχρονα την ανεκτικότητα και την διαφορετικότητα στον απόλυτο σεβασμό και σε άλλους πολιτισμούς. 

Ο Ιωάννης Κασουλίδης, με την ανάληψη των καθηκόντων του ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεσμεύεται να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις που αλλάζουν την εικόνα στην Παιδεία 

Η πρόταση του Ιωάννη Κασουλίδη για παροχή δωρεάν φορητού Η/Y σε κάθε μαθητή και μαθήτρια με την είσοδο στο γυμνάσιο, η εγκατάσταση ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Wi-Fi) σε όλα τα σχολεία και η οικονομική ενίσχυση όλων των πρωτοετών φοιτητών ανεξάρητα σε ποιο ανώτατο ίδρυμα σπουδάζουν για την απόκτηση φορητού Η/Υ, αποτελούν καινοτόμες προτάσεις που θα δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά μας να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες γονείς αλλά και την ανάγκη για αποφόρτιση των πόλεων από το κυκλοφοριακό πρόβλημα και τη μόλυνση του περιβάλλοντος προτείνεται η θέσπιση της μεταφοράς όλων των μαθητών της Δημοτικής Εκπαίδευσης με σχολικά λεωφορεία. 

Επιπρόσθετα η Σταδιακή επέκταση του Ολοήμερου Σχολείου στο Γυμνάσιο, η εξάλειψη του φαινομένου των σχολείων-μαμούθ με επανασχεδιασμό των σχολικών μονάδων, και η δημιουργία Παρατηρητήριου Ασφάλειας με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη, που θα παρακολουθεί τις συνθήκες στα σχολεία σε όλη την Κύπρο και θα εισηγείται μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης ειδικών συνθηκών, αλλάζουν το τοπίο προς την κατεύθυνση ενός πιο φιλικού και ανθρώπινου σχολείου. 

Με κύριο στόχο την βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και γνωρίζοντας ότι η ποιότητα περνά μέσα από τους εκπαιδευτικούς, ο Ιωάννης Κασουλίδης θα προχωρήσει άμεσα σε τολμηρές παρεμβάσεις με την σταδιακή αλλαγή του συστήματος διορισμού χωρίς να αδικηθεί ούτε και ένας εκπαιδευτικός που αναμένει διορισμό τα προσεχή χρόνια. Η υιοθέτηση ενός συστήματος αξιοκρατικής επιλογής των υποψήφιων εκπαιδευτικών μέσα από αυστηρά αδιάβλητες και διαφανείς διαδικασίες θα συμβάλει έτσι ώστε να φτάνουν στην έδρα οι ικανότεροι και καταλληλότεροι. 

Το σχολικό σύστημα μπορεί να δώσει κίνητρα και να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις αρετές, τις γνώσεις και όλες τις ικανότητες των εκπαιδευτικών μας, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς μας να επιμορφώνονται διαρκώς, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να προσφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους. 

Παράλληλα, θα εισαχθεί νέα λογική στη διοίκηση σχολείων (εξειδικευμένα προσόντα σχολικής διοίκησης), και δημιουργία διδακτικών θέσεων προαγωγής με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε θέσεις διοίκησης και παιδαγωγικής ηγεσίας. 

Η μάστιγα της παραπαιδεία δεν αντιμετωπίζεται με «αστυνομικής φύσεως» μέτρα. Οφείλουμε να απευθυνθούμε στις αιτίες που τη δημιουργούν. Πρέπει δηλαδή να πάψει ο μαθητής να έχει ανάγκη να καταφεύγει στο φροντιστήριο για να μάθει αυτά που έπρεπε να μάθει στο σχολείο. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο Ιωάννης Κασουλίδης θα προχωρήσει σε τομές δημιουργώντας πρόσθετο (τέταρτο) προαιρετικό έτος λυκειακής εκπαίδευσης, στο οποίο θα προσφέρεται πανεπιστημιακή προπαρασκευή για όσους επιθυμούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στη διεκδίκηση πανεπιστημιακών θέσεων. 

Παράλληλα, προτείνεται η ορθολογικότερη οργάνωση της επιλογής μαθημάτων και της εξειδίκευσης στο Λύκειο, αναδιοργάνωση της ύλης, εισαγωγή των επιλογών από το α’ έτος του λυκειακού κύκλου, και εισαγωγή της διδασκαλίας ευρωπαϊκών γλωσσών σε πιο πρώιμο στάδιο καθώς και σφαιρική επανεξέταση των διδακτικών μεθόδων και της διαδικασίας επιλογής γλωσσών στο λύκειο. 

Όσον αφορά στη νέα πραγματικότητα του σχολείου μας, με την παρουσία πολλών αλλόγλωσσων παιδιών, προτείνεται επιτέλους η δημιουργία ειδικών προγράμματων υποδοχής, στήριξης και αρμονικής ένταξης αυτών των παιδιών. 

Την ίδια ώρα προτείνεται η σύσταση ειδικής επιτροπής για την αποτίμηση της Ειδικής Εκπαίδευσης και σύσταση ενισχυτικού σχεδίου με μέτρα για την αποτελεσματική ένταξη και στήριξη των παιδιών που αφορά. 

Για να ενισχύσουμε δίκαια τους φοιτητές μας οι οποίοι επωμίζονται μεγάλο οικονομικό κόστος για να αντεπεξέλθουν στις σπουδές τους προτείνεται η αυξηση της φοιτητικής χορηγίας για όλους και περισσότερο για τους λιγότερο εύπορους. 

Τέλος, ο Ιωάννης Κασουλίδης θα προχωρήσει μακροπρόθεσμα σε δύο μεγάλες τομές στην εκπαίδευση, στον επανασχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες με εξειδικευμένη επιστημονική τεχνογνωσία και όχι με απλές εμπειρικές μεθόδους, και στη δημιουργία 5000 νέων θέσεων σπουδών σε δημόσια πανεπιστήμια τα επόμενα πέντε χρόνια. 

Θα παρθούν όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για να γίνει η Κύπρος μέσα στα επόμενα χρόνια ένα περιφερειακό κέντρο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.. Είναι λοιπόν αναγκαίο να ενισχύσουμε την επένδυση στην έρευνα και να αναπτύξουμε μηχανισμούς αναβάθμισης της συμμετοχής μας στην έρευνα και την τεχνολογία 

Για την επίτευξη όλων των πιο πάνω στόχων, του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος απαιτείται η ενεργός συμμετοχή και αξιοποίηση όλου του εκπαιδευτικού κόσμου. Χρειάζεται επιτέλους ένας πραγματικός διάλογος και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των εκπαιδευτικών, των οργανωμένων γονιών και των μαθητών. 

Η υποψηφιότητα του Ιωάννη Κασουλίδη εγγυάται αναβάθμιση της εκπαίδευσης μέσα από σύγχρονες αντιλήψεις. Εγγυάται υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, με πρόγραμμα, όραμα και σχέδιο, για να φτιάξουμε μια Κύπρο σύγχρονη και ευρωπαϊκή. Για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί το αύριο που μας αξίζει. 


 27/11/2007 

Comments