Άρθρα‎ > ‎

Μια ισχυρή «Χημεία»

αναρτήθηκε στις 4 Φεβ 2011, 7:22 π.μ. από το χρήστη News 2
Για πολλά χρόνια το περιεχόμενο της ομοσπονδιακής λύσης του Κυπριακού δεν αποτελούσε αντικείμενο δημοσίου διαλόγου. Ο πολίτης το μόνο που γνώριζε είναι ότι η πολιτική ηγεσία αποδέχθηκε την Ομοσπονδία ως «οδυνηρό συμβιβασμό». 

Δυστυχώς η φόρτιση του πολιτικού προβλήματος με πολλές άλλες ουσιαστικές πτυχές δεν επέτρεψε την γόνιμη ανάπτυξη του διαλόγου ανάμεσά μας, αναφορικά με τη συνταγματική πτυχή, δηλαδή την μετεξέλιξη του ενιαίου κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ομοσπονδιακό κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Για δεκαετίες η τουρκική κατοχή, και κατά συνέπεια το έντονο αίσθημα ανασφάλειας των Κυπρίων, το εδαφικό και οι περιουσίες, άρα οι προεκτάσεις μιας λύσης πάνω στα ανθρώπινα και τα ατομικά δικαιώματα – καθιστούσαν τη συζήτηση για τη συνταγματική διευθέτηση του Κυπριακού, δευτερεύουσα συζήτηση. Συζήτηση για τους ειδικούς, για τους πολιτικούς, για τους νομικούς. 

Κι όμως, η ορθή, σφαιρική και τεκμηριωμένη αντίληψη πάνω στο περιεχόμενο της Ομοσπονδίας – της ομοσπονδιακής λύσης του Κυπριακού – είναι μια επείγουσα ανάγκη για κάθε Κύπριο πολίτη. Από τη στιγμή που οι προσπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού συναντούν τις δίκαιες και βάσιμες ανησυχίες των Ε/Κ για τις άλλες καίριες πτυχές του προβλήματος – την ασφάλεια, το εδαφικό, το περιουσιακό – ο Κύπριος πολίτης χρειάζεται να γνωρίζει το σύστημα διακυβέρνησής του, που διαφέρει σημαντικά από το ενιαίο κράτος. Βάση της ομοσπονδιακής λύσης είναι ένα σύστημα λήψης αποφάσεων με το οποίο, η πλειοψηφία καθώς θα λαμβάνει τις εκτελεστικές και νομοθετικές αποφάσεις, θα χρειάζεται την ελάχιστη συγκατάθεση ενός τμήματος της μειοψηφίας. 

Πρόκειται για μια νέα βαθύτατα πολιτική σχέση, που απαιτεί συμβιβασμούς, έγκαιρη συνεννόηση, μια ισχυρή «χημεία» στις σχέσεις μεταξύ των πολιτικών των δύο κοινοτήτων, μια διαρκή προσπάθεια για δημιουργία στη βάση κοινών προτεραιοτήτων. Όση καλή θέληση χρειάζεται από την πλειοψηφία, άλλη τόση χρειάζεται και από τη μειοψηφία. Κατά συνέπεια οι σχέσεις που πρέπει να οικοδομούμε μεταξύ των κοινοτήτων των Ε/Κ και των Τ/Κ είναι δυνατό να επηρεάσουν θετικά τη λειτουργία του ομοσπονδιακού κράτους μας από τη στιγμή που θα καταλήξουμε – ελπίζουμε σύντομα – σε μια συνολική διευθέτηση. 

Μια μορφή ομοσπονδιακής λειτουργίας βιώνει ήδη σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία με την ένταξή της στην ΕΕ. Πρόκειται για μια πολιτική σχέση ισοτιμίας μεταξύ των εταίρων μας, ανεξάρτητα από το μέγεθος, την ισχύ ή τον πληθυσμό μιας χώρας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψιν μας, ότι αυτή η συζήτηση για την Ομοσπονδία στην Κύπρο, είναι μια συζήτηση την οποία ήδη βιώνει και εμβαθύνει η ίδια η ΕΕ σε μια πολύ μεγαλύτερη κλίμακα….. 

 19/5/05 

Comments