Άρθρα‎ > ‎

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

αναρτήθηκε στις 4 Φεβ 2011, 7:18 π.μ. από το χρήστη News 2
Ο τομέας των δημόσιων μεταφορών είναι ζωτικός στην οικονομία και στην ανάπτυξη μιας χώρας, αναφέρει το WHITE PAPER της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κυκλοφοριακό αποτελεί σήμερα ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη της Λευκωσίας και οι δήμοι που την περιβάλλουν. Είναι φαινόμενο μιας δύσκολης καθημερινότητας για την οποία δε δώσαμε έγκαιρα προσοχή, δεν υπολογίσαμε τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα αυτό. Και τώρα χρειάζεται να κάνουμε προγραμματισμό, να βρούμε εφικτές άμεσες λύσεις και ακόμα περισσότερο να σχεδιάσουμε για μια διαφορετική πρωτεύουσα. Οι επιπτώσεις από αυτό το πρόβλημα, περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές, ήδη επηρεάζουν αρνητικά και υποβαθμίζουν συνεχώς την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των εργαζομένων στην ευρύτερη περιοχή της πόλης μας. 

Με βάση στοιχεία που κατά καιρούς δόθηκαν από αρμόδιους φορείς, φαίνεται ότι σήμερα στην αστική περιοχή Λευκωσίας εισέρχονται καθημερινά περίπου 90,000 αυτοκίνητα τα οποία προστίθενται στον επίσης μεγάλο αριθμό οχημάτων των μονίμων κατοίκων της πόλης. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, τα εγγεγραμμένα οχήματα αυξήθηκαν από τις 117,000 που ήταν το 1980 σε 520,000, το 2004, ενώ αντίθετα η επιβατική κίνηση των αστικών λεωφορείων μειώθηκε από τα 13 σχεδόν εκατομμύρια άτομα το χρόνο που ήταν το 1980 σε 3,5 εκατομμύρια το 2004. Έτσι σήμερα, στην πόλη της Λευκωσίας, με πυκνότητα πληθυσμού 1600 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, το ποσοστό χρήσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων να ανέρχεται στο 85%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό χρήσης αστικών λεωφορείων είναι της τάξης μόλις του 2%! 

Παράλληλα, τα αποτελέσματα της Προκαταρτικής Εκτίμησης της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταδεικνύουν ότι η Λευκωσία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οφείλεται κυρίως στα καυσαέρια των οχημάτων. Ως αποτέλεσμα, η πόλη της Λευκωσίας, η οποία δεν διαθέτει βαριά βιομηχανία παρουσιάζει ρύπους, οι οποίοι βρίσκονται στα ανώτατα επίπεδα ασφαλείας τα οποία καθορίζει η ΕΕ. 

Πέραν της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σε σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα αναδεικνύεται επίσης ο θόρυβος που παράγουν τα οχήματα και ο οποίος αντιμετωπίζεται ως ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της Ευρώπης, η οποία εισηγείται την προώθηση συγκεκριμένων μέτρων για μείωση του θορύβου. 

Βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε ένα πρόβλημα το οποίο μέρα με την μέρα γίνεται ολοένα και πιο οξύ και το οποίο δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε, θεωρητικολογώντας και κρυβόμενοι πίσω από μελέτες. 

Δυστυχώς παρά την πραγματοποίηση σημαντικού αριθμού μελετών, δεν υπήρξε ουσιαστική εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων με αποτέλεσμα η κυκλοφοριακή υποδομή της πόλης να βρίσκεται σήμερα στα όρια της, καθιστώντας αναγκαία πέραν των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμματισμών, την άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων. 

Η πρώτη κυκλοφοριακή μελέτη για την πόλη της Λευκωσίας ετοιμάστηκε το 1987 από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Από τότε ακολούθησε σειρά μελετών οι οποίες πέραν της καταγραφής και διαπίστωσης του προβλήματος, περιλάμβαναν και συγκεκριμένες εισηγήσεις για απάμβλυνση του προβλήματος. Δυστυχώς, έχουμε φτάσει στο 2005 και ακόμη αναμένουμε υλοποίηση των προτάσεων. Φαίνεται όμως ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο κτένι. 

Οι προτάσεις του ΔΗ.ΣΥ μπορούν πιστεύω να αποτελέσουν την αρχή ενός γόνιμου διαλόγου για την Λευκωσία που θέλουμε: 
Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Οδικής διαχείρισης 
Άμεσα μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης 
Κλιμακωτό Ωράριο 
Καθορισμός ειδικών ωρών κυκλοφορίας για τα βαρέα οχήματα 
Ανάπτυξη σύγχρονων Δημοσίων Μεταφορών 
Επιχορήγηση Οχημάτων – Καυσίμων Φιλικών προς το Περιβάλλον 
Δωρεάν Σχολικό Λεωφορείο 
Δημιουργία Χώρων Στάθμευσης 

· Κατασκευή Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου και δρόμων πρωταρχικής σημασίας 
Ο «ρυπαίνων πληρώνει» - Η ευθύνη να μεταφέρεται σε αυτούς που ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

Θέλουμε ένα διάλογο που να θέτει τα προβλήματα της καθημερινότητας και την αναζήτηση λύσεων στο κέντρο της συζήτησης. Μας αφορά στο επίπεδο της Βουλής γιατί εκεί θα αναζητήσουμε στο πολιτικό επίπεδο τις αναγκαίες συγκλίσεις. Πιο σημαντικό όμως, είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι πολίτες, οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι και οι εξειδικευμένοι φορείς, να δώσουν ώθηση, να πιέσουν για να υπάρξουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις, με αξιοποίηση της σύγχρονης εμπειρίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων ο ρόλος των ΜΜΕ είναι επίσης πολύ σημαντικός για να λειτουργήσουν ως βήματα για ένα ευρύ συστηματικό διάλογο. Για να υπάρξει κίνηση προς τα εμπρός. 

27/9/05 


Comments