Άρθρα‎ > ‎

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

αναρτήθηκε στις 29 Ιαν 2011, 11:21 π.μ. από το χρήστη News 2
Σε μία εποχή αμφισβήτησης ιδεών και αξιών, ο εθελοντισμός παραμένει μία ανιδιοτελής πηγή γνώσης και προσφοράς του ανθρώπου στον άνθρωπο. Και γι΄ αυτό η αξία του είναι μοναδική. 

Ο εθελοντισμός είναι ένα πολύμορφο και δυναμικό σύστημα όπου η ατομική ολοκλήρωση συναντιέται με τη συλλογική ευημερία. Οι μορφές που παίρνει η εθελοντική προσφορά σήμερα διευρύνονται διαρκώς και εκτείνονται σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής από την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ως τις οργανωμένες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, κι από τη δραστηριοποίηση ομάδων πολιτών για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ως την παροχή εκπαίδευσης σε κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα ή ομάδες. 

Η εθελοντική δράση, από την άλλη πλευρά, αποτελεί η ίδια μια μαθησιακή εμπειρία, αναπτύσσοντας τις κοινωνικές, επικοινωνιακές και επαγγελματικές δεξιότητες του εθελοντή. Ο ίδιος ο εθελοντής δεν είναι μόνο πομπός αλλά και δέκτης των ωφελειών που απορρέουν από την εθελοντική του δράση.
Στα πλαίσια της ανάπτυξης του Εθελοντισμού στα επόμενα χρόνια, οι εθελοντές συμβάλλουν στην αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου. 

Σύμφωνα με το Χάρτη για την Εθελοντική Εργασία που συνέταξε η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι όροι Εθελοντική Δράση και Εθελοντική Συμβολή αναφέρονται σ΄ εκείνα τα έργα και τους ρόλους, που αναλαμβάνονται και εκτελούνται από τους πολίτες με την ελεύθερη βούληση τους δίχως οικονομικό αντίκρισμα για κάποιο κοινωνικά ωφέλιμο σκοπό. 

O εθελοντισμός επιδέχεται πολλών ορισμών ανάλογα με τα την οργανωτική δομή του, το χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του, τη μορφή κινήτρων κ.α. Στην προσέγγισή μας προσδιορίζουμε τον εθελοντισμό ως τον κοινωνικό χώρο τοποθετημένο στην κοινωνία των πολιτών πέραν του κράτους και της αγοράς. Δεν αποσκοπεί εντούτοις ούτε στην ανταγωνιστική σχέση με το κράτος, ούτε αποτελεί υποκατάστατό του. Eπιδιώκει την αυτόνομη συνεργασία με αυτό, ώστε από κοινού να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στην επίλυση των ποικίλων και συνθέσεων κοινωνικών αναγκών που αναδεικνύει η πολυπλοκότητα και η "επικινδυνότητα" των σημερινών κοινωνιών. Eιδικότερα ο εθελοντισμός αναπτύσσει δραστηριότητες στον τομέα κυρίως των κοινωνικών υπηρεσιών ή σε νέες ανάγκες (υποστήριξη ανέργων, διαχείριση οργανώσεων, φυσική-περιβαλλοντική προστασία, υποστήριξη ηλικιωμένων κ.α.) 

Oι εθελοντές αποτελούν πυλώνα της κοινωνίας των πολιτών, η ενίσχυση της οποίας ενισχύει την κοινωνική συνοχή και τη συμμετοχική δημοκρατία. 

H εθελοντική δράση αποτελεί μαθησιακή-μορφωτική λειτουργία. Eνισχύει την απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει νέες ικανότητες. Eνδυναμώνει και δίνει νέο περιεχόμενο στη ζωή των ενηλίκων. Aυξάνει τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής των νέων στη ζωή και την εργασία. Aποτελεί εν δυνάμει χώρο ανάπτυξης νέων κοινωνικών υπηρεσιών αυξάνοντας την απασχόληση. H εθελοντική δράση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μάχη της ανεργίας, είναι πηγή θέσεων εργασίας. 

O εθελοντισμός έχει μια σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον OHE, το 8% του AEΠ των κρατών (και σε ορισμένα κράτη μέχρι 15%), είναι αποτέλεσμα της εθελοντικής δράσης. Tο συμπέρασμα είναι ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς τη συνεισφορά των εθελοντών, ατομικά ή συλλογικά, με τυπικές ή άτυπες μορφές. 

Πιστεύω ότι έφθασε η ώρα για θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τον εθελοντισμό (αναγνώριση, καθορισμός δικαιωμάτων, συμμετοχή κ.α.) και η εκπόνηση Eθνικού Σχεδίου Eθελοντικής Δράσης για την ενεργοποίηση, την ενθάρρυνση, την υποστήριξη και το συντονισμό των ποικίλων δραστηριοτήτων σε συνεργασία των αρμόδιων αρχών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. 

4/12/03

Comments