Άρθρα‎ > ‎

Η ευρωπαϊκού επιπέδου ανταγωνιστική εκπαίδευση

αναρτήθηκε στις 5 Φεβ 2011, 8:22 π.μ. από το χρήστη News 2
Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα στηρίζεται στις αρχές της δημοκρατικής οργάνωσης και λειτουργίας, της συλλογικής προσπάθειας και της συνευθύνης. Ένα σχολείο που να μπορεί να απαντά με επιτυχία στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις. 

Η ευρωπαϊκού επιπέδου ανταγωνιστική δημόσια εκπαίδευση είναι για μας εθνικός στόχος προτεραιότητας. Μέσα από αυτό τον στόχο στηρίζουμε τις ακόλουθες πέντε αρχές: 
Πρώτα απ’ όλα, η παιδεία μας ήταν πάντα και θα παραμείνει ελληνική. Η δημόσια εκπαίδευση πρέπει να στηρίζει την εθνική μας ταυτότητα, με ταυτόχρονο σεβασμό στην διαφορετικότητα. 
Στην εποχή μας, η εκπαίδευση μας πρέπει να είναι και ευρωπαϊκή. Να συμβαδίσουμε με τους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμεριζόμενοι την κοινή ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. 
Στον σύγχρονο κόσμο της επανάστασης των επικοινωνιών και της Κοινωνίας της Γνώσης και των Πληροφοριών, η βασική εκπαίδευση πρέπει να φτιάχνει ανθρώπους ικανούς να αξιοποιήσουν τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. (Να σημειωθεί ότι τα περισσότερα σχολεία δεν είναι συνδεδεμένα με το Internet) 
Πρέπει, επίσης, να δίνει σε όλους τους νέους μας τις ευκαιρίες που αξίζουν. Υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες για όλους. Κανείς να μην μένει πίσω επειδή προέρχεται από φτωχή οικογένεια ή επειδή αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα στη ζωή του. Είναι χρέος μας να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά μας να πάνε μπροστά. Έτσι εφαρμόζουμε στην πράξη την κοινωνική δικαιοσύνη και οικοδομούμε κοινωνική συνοχή. 
Το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να καλλιεργεί την κριτική σκέψη και την ελεύθερη ανάπτυξη του πνεύματος των νέων μας. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να τους εξοπλίζει με αρχές και αξίες. Να προετοιμάζει τους υπεύθυνους πολίτες του αύριο. 

Το όραμα μας για την εκπαίδευση θεμελιώνεται στη έννοια της ποιοτικής αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, αυτής δηλαδή που καλύπτει την ατομική και κοινωνική μειονεξία, ούτως ώστε ο κάθε ένας να μπορεί να ενεργοποιηθεί στα κοινά και να συμμετέχει αποτελεσματικά στη ζωή του σύγχρονου κόσμου. 

Κανένας νέος να μην μένει στο περιθώριο... 

17/10/08 


Comments