Άρθρα‎ > ‎

Διάλογος για την παιδεία

αναρτήθηκε στις 30 Ιαν 2011, 8:37 π.μ. από το χρήστη News 2
Θεωρώ ως μια θετική εξέλιξη την έναρξη ενός συγκροτημένου διαλόγου για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Είναι φυσικό να μη συμφωνούμε όλοι σε όλα. Πιστεύω όμως, ότι μπορούμε να συνθέσουμε γόνιμα τις όποιες διαφορετικές απόψεις και να καταλήξουμε σε κοινές θέσεις, για τα πιο πολλά και ίσως για τα πιο σοβαρά από αυτά. Η Παιδεία απαιτεί διαρκή δημόσιο διάλογο, όπως αρμόζει σε μια Χώρα, στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης. 

Ο διάλογος δεν είναι αυτοσκοπός. Ζητούμενο είναι μέσα από το διάλογο να καταλήξουμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, (αναμόρφωση, ανασχεδιασμό και μεταρρυθμίσεις) σε όλα τα επίπεδα και όλη την έκταση (τη δομή και τη λειτουργία) της ελληνικής Παιδείας της Κύπρου. Ζητούμενο είναι ένας διάλογος με χρονοδιαγράμματα και αποτελεσματικές διαδικασίες. Ένας διάλογος με πρόθεση συνεννόησης, σύνθεσης, συνένωσης δυνάμεων και προσπαθειών. Κανένας δεν έχει λόγο για δογματικές εμμονές. 

Σε ό,τι αφορά στις προτεραιότητες, σ’ ένα μεγάλο βαθμό, υπαγορεύονται εκ των πραγμάτων. 

Η πρώτη ενότητα αφορά στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος στα δεδομένα και στις τάσσεις που αναπτύσσονται διεθνώς και ειδικότερα στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει απέναντι στην Ε.Ε.
Η δεύτερη ενότητα αφορά τα πολλά και μεγάλα ζητήματα που όλοι αναγνωρίζουμε: 

1. Τη θέσπιση γενικών αρχών λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα, αλλά και ευελιξία του, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και αυτενέργειας, η παιδευτική αυτονομία κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης. 

2. Τις αλλαγές στον προσανατολισμό της σχολικής εκπαίδευσης και ιδίως σε ό,τι αφορά την έμφαση που πρέπει να δώσουμε στην ανθρωπιστική Παιδεία, την δημιουργική μάθηση, την εισαγωγή της πληροφορικής και των δικτύων. 

3. Τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε στην επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης από τα εννέα (9) στα δώδεκα (12) χρόνια. 

4. Την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, σε όλες τις βαθμίδες. Την αξιολόγηση μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών και σχολικών μονάδων. 

5. Τα ζητήματα που αφορούν τη δια βίου εκπαίδευση, αλλά και την αξιοποίηση της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

6. Τη σύνδεση της εκπαίδευσης με κορυφαίες επιλογές στη σύγχρονη κοινωνία και τη Νέα Οικονομία. Με την προώθηση της έρευνας, την παραγωγική διαδικασία, την αγορά εργασίας, την εξασφάλιση μεγαλύτερων δυνατοτήτων για όλους. 

Βασικός άξονας της στρατηγικής μας για την Ευρωπαϊκή Κύπρο του 2010 και του 2020 πρέπει να είναι η επένδυση στην Παιδεία και τον Πολιτισμό, στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Πατρίδας μας. Δεν έχουμε περιθώρια χαμένων ευκαιριών. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. 
Είναι η ώρα να αποφασίσουμε εάν θέλουμε πολίτες παθητικούς και αφοπλισμένους ή πολίτες εφοδιασμένους με δεξιότητες, κοινωνικά ενεργούς και ισχυρούς. 

Είναι η ώρα να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να αφήσουμε την Κύπρο αιχμάλωτη στο συντηρητισμό και τους δογματισμούς του παρελθόντος ή να κάνουμε την Πατρίδα μας Κέντρο Εκπαίδευσης, για ολόκληρη την περιοχή της Αν. Μεσογείου. 

Η Παιδεία δεν παρέχει, βεβαίως, λύσεις για όλα τα προβλήματα. Όμως, χωρίς σύγχρονη Παιδεία, χωρίς εκπαιδευτικό σύστημα μακράς πνοής, δεν μπορεί να υπάρξει λύση σε κανένα πρόβλημα. 

11/3/05

Comments