Άρθρα‎ > ‎

Aδιόριστοι εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης

αναρτήθηκε στις 30 Ιαν 2011, 8:31 π.μ. από το χρήστη News 2
Στα πλαίσια του διαλόγου για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και τις προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων για πραγματοποίηση και εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης παραγωγικά και σωστά, θα πρέπει πιστεύω να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη στελέχωσης των ολοήμερων σχολείων με εκπαιδευτικούς που να απασχολούνται αποκλειστικά στο ολοήμερο σχολείο. Οι αδιόριστοι δάσκαλοι με εφόδια τον ενθουσιασμό και τις γνώσεις πάνω στα νέα μέσα διδασκαλίας που διδάκτικαν στο Πανεπιστήμιο, μπορούν πιστεύω να στελεχώσουν το ολοήμερο σχολείο πολύ πιο αποδοτικά. 

Είναι βέβαια αυτονόητη η ανάγκη αντιμετώπισης των αδιόριστών αυτών δασκάλων ως ισότιμων μελών της σχολικής οικογένειας. Η αμοιβή τους που πρέπει να είναι η ίδια με τους μόνιμους δασκάλους είναι ένα άλλο σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Με τα ίδια ακαδημαϊκά προσόντα, προσφέρουν την ίδια εργασία αλλά αμείβονται λιγότερα, έστω και αν το εισόδημα τους προέρχεται αποκλειστικά κα μόνο από τις ώρες εργασίας τους στο ολοήμερο σχολείο! Ένα άλλο σημείο που δημιουργεί άνιση μεταχείριση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της δημοτικής εκπαίδευσης είναι μη αναγνώριση των διδακτικών ωρών των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο ολοήμερο, ως διδακτικές ώρες για την προϋπηρεσία των δασκάλων. Έμφαση επίσης πρέπει να δοθεί στον τρόπο στελέχωσης των ολοήμερων σχολείων με διαδικασίες που θα διασφαλίζουν την αξιοκρατία και την διαφάνεια. Η εκπόνηση προσωρινού καταλόγου διοριστέων από την ΕΕΥ είναι αναγκαίο μέτρο, για να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια στο τρόπο διορισμού των δασκάλων στα ολοήμερα σχολεία. 

20/9/05

Comments