Άρθρα‎ > ‎

«Πώς Θα Θέλαμε να είναι η εκπαίδευση των παιδιών μας στην Ευρωπαϊκή Κύπρο»

αναρτήθηκε στις 29 Ιαν 2011, 11:24 π.μ. από το χρήστη News 2
Σήμερα, καλούμαστε να απαντήσουμε το κλασσικό ερώτημα: «πώς θα θέλαμε να είναι η εκπαίδευση των παιδιών μας στην Ευρωπαϊκή Κύπρο». 

Το «σήμα» που έστειλε η Ε.Ε. με τη Στρατηγική της Λισσαβόνας – που δυστυχώς πολύ λίγο συζητείται στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου στην Κύπρο – είναι για μας στον Δημοκρατικό Συναγερμό πολύ συγκεκριμένο: 

Οφείλουμε να στραφούμε με ολοκληρωμένες στρατηγικές στους τομείς εκείνους που το ανθρώπινο δυναμικό μας, προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Να επενδύσουμε στην παιδεία μέσα από μια νέα στρατηγική που θα έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, την προσέλκυση επενδύσεων και την απασχόληση των νέων μας στον τομέα των υπηρεσιών – άρα την αντιμετώπιση της σχετικά υψηλής ανεργίας των νέων, την ένταξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής στο σύγχρονο ανταγωνισμό. 

Κάθε υφιστάμενος διαθέσιμος πόρος από τον κρατικό προϋπολογισμό για την παιδεία μας, πρέπει να υπηρετεί την ανθρωπιστική καλλιέργεια, την επένδυση στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, την απόκτηση γενικής παιδείας με τεχνολογικό, γλωσσικό, μαθηματικό και επιστημονικό- περιβαλλοντικό αλφαβητισμό, τη δια βίου εκπαίδευση, τη συνεργασία σε νέο περιβάλλον αναπτύσσοντας την έρευνα, την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. 

Απαιτείται στενότερη σύνδεση του σχολείου και των μαθημάτων με την κοινωνία και τις επιχειρήσεις, των απαιτήσεων και προοπτικών τους.. Απαιτούνται νέες προσεγγίσεις που σέβονται την κοινωνική και πολιτισμική ετερότητα των κρατών-μελών μέσα από την αρμονική σύνδεση της εθνικής και προσωπικής συνείδησης με τη συνείδηση του Ευρωπαίου πολίτη. 

Όμως για την επίτευξη των πιο πάνω, απαραίτητη πρέπει να θεωρείται η κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού και η ριζική διαφοροποίηση του υφιστάμενου συστήματος. Δηλαδή ολική μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης κατά τα πρότυπα άλλων χωρών. Οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν στο χαμηλότερο επίπεδο δράσης δηλαδή το σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί ως κύριοι φορείς της αλλαγής πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στη λήψη αποφάσεων και να τους παρέχονται κίνητρα με ευκαιρίες ανταλλαγής, επισκέψεων και συνεργασίας σε ευρωπαϊκές χώρες, σύνδεση της επιμόρφωσης με την ανάπτυξη σταδιοδρομίας, ανάληψη νέων ρόλων στη σχολική μονάδα καθώς και απόκτηση ευρωπαϊκών πιστοποιητικών προσόντων, με ευκαιρίες επιμόρφωσης προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το διαθέσιμο χρόνο των εκπαιδευτικών με εξ αποστάσεως επιμόρφωση (e-learning), μέσω της τεχνολογίας και των ανοικτών πανεπιστημίων. 

Η βάση της μεταρρύθμισης πρέπει να είναι το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η αυτονόμηση της σχολικής μονάδας και η Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών, των Συμβούλων και των Μαθητών. Αυτοί θα τροφοδοτήσουν την Ανώτατη εκπαίδευση με τους φοιτητές που θα καταστήσουν την Κύπρο περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης. 

Γι’ αυτό η ταχεία αναβάθμιση και της Ανώτατης Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας είναι απαραίτητη. Η διαδικασία αναβάθμισης και ανωτατοποίησης των κολλεγίων και η συνεπακόλουθη λειτουργία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων θα συμβάλει, μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο να καταστεί η Κύπρος ζηλευτό Εκπαιδευτικό Κέντρο στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. 

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός θα παραμείνουμε πιστοί σε ότι αποτελεί κύριο ζητούμενο της εκπαιδευτικής πολιτικής, δηλαδή της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής που οδηγεί στην αλλαγή και τη μεταρρύθμιση. Θα σταθούμε μπροστάρηδες για να υλοποιηθούν μεταρρυθμιστικές καινοτομίες και θα υποστηρίξουμε κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια που θα στοχεύει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Άλλο τόσο όμως θα μας βρουν αντίθετους εκεί όπου το τοπίο παραμένει θολό, εκεί όπου οι εξαγγελίες απέχουν από την πράξη και το ζητούμενο στόχο. 

21/2/03

Comments